text

การสร้างโรงเรือนเห็ด แบบถาวร ได้ผลดีระยะยาว

การสร้างโรงเห็ด

โรงเพาะเห็ดถาวร!คุ้มลงทุน สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดแบบถาวร คุ้มการลงทุน-ทนทานใช้ได้นาน                            เดิมทีการเพาะเห็ดเกษตรกรมักทำโรงเรือนเพาะเห็ดแบบชั่วคราว มีโครงการด้วยไม้หรือไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยใบจากหรือแฝก แม้จะลงทุนต่ำแต่ก็มีอายุการใช้งานสั้นใช้ได้เพียง 2-3 ปี ต้องซ่อมแซมใหม่ ที่สำคัญยังเป็นที่อาศัยของมอดและแมลงเป็นอย่างดี ล่าสุดทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ยืนยันว่า โรงเรือนนางรมแบบถาวร สร้างด้วยโครงเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง จะมีอายุการใช้งานนาน และรักษาความสะอาดได้ง่ายด้วย[...]

อ่านต่อ »